0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Tan Binh District
XUAN HONG BUILDING
Xuan Hong
XUAN HONG BUILDING Xuan Hong Street, Ward 4, Tan Binh District
$10 /m2
X BUILDING
Nguyen The Loc
X BUILDING Nguyen The Loc Street, Ward 12, Tan Bình District
$8 /m2
TVD BUILDING
Tran Van Du
TVD BUILDING Tran Van Du Street, Ward 13, Tan Binh District
$8 /m2
THUAN VIET BUILDING
Ut Tich
THUAN VIET BUILDING Ut Tich Street, Ward 4, Tan Binh District
$12 /m2
SONG THUONG BUILDING
Song Thuong
SONG THUONG BUILDING Song Thuong Street, Ward 2, Tan Binh District
$9 /m2
LTA  BUILDING
Dong Da
LTA BUILDING Dong Da Street, Ward 2 , Tan Binh District
$8 /m2
GBC BUILDING
Thang Long
GBC BUILDING Thang Long Street, Ward 4, Tan Binh District
$5 /m2
RIPAC BUILDING
Truong Son
RIPAC BUILDING Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District
$10/m2
PTD BUILDING
Phan Thuc Duyen
PTD BUILDING Phan Thuc Duyen Street, Ward 4, Tan Binh District
$10 /m2
NAM VIET STEEL BUILDING
Nguyen Van Troi
NAM VIET STEEL BUILDING Nguyen Van Troi Street, Ward 1, Tan Binh District
$12/m2
HHM BUILDING
Xuan Hong
HHM BUILDING Xuan Hong Street, Ward 2, Tan Binh District
$9 /m2
DOMI BUILDING
Than Nhan Trung
DOMI BUILDING Than Nhan Trung Street, Ward 13, Tan Binh District
$ 7.5/m2
TOAN CAU OFFICE
Nguyen Hien Le
TOAN CAU OFFICE Nguyen Hien Le Street, Ward 13,Tan Binh District
$6 /m2
BLUE BERRY BUILDING
D52
BLUE BERRY BUILDING D52 Street, Ward 12, Tan Binh District
$9/m2
CNC BUILDING
Nguyen Ba Tuyen
CNC BUILDING Nguyen Ba Tuyen Street, Ward 12,Tan Binh District
$8 /m2
DOAN HAI PLAZA
Truong Chinh
DOAN HAI PLAZA Truong Chinh Street, Ward 15,Tan Binh District
$8 /m2
HOSCO BUILDING
Le Van Huan
HOSCO BUILDING Le Van Huan Street, Ward 13, Tan Binh District
$7/m2
LY THUONG KIET BUILDING
Ly Thuong Kiet
LY THUONG KIET BUILDING Ly Thuong Kiet Street, Ward 6, Tan Binh District
$7 /m2
HUNG PHAT DAT BUILDING
Nguyen Trong Tuyen
HUNG PHAT DAT BUILDING Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 1, Tan Binh District
$5/m2
METECHO BUILDING
A4
METECHO BUILDING A4 Street, Ward 12,Tan Binh District
$8 /m2
FOSUP BUILDING
Huynh Lan Khanh
FOSUP BUILDING Huynh Lan Khanh Street, Ward 2,Tan Binh District
$11/m2
KICOTRANS BUILDING
Song Thao
KICOTRANS BUILDING Song Thao Street, Ward 2, Tan Binh District
$9/sqm
CREATIVE SPACE BUILDING
Bui Thi Xuan
CREATIVE SPACE BUILDING Bui Thi Xuan Street, Ward 3, Tan Binh District
$8 /sqm
ALOHA BUILDING
Hong Ha
ALOHA BUILDING Hong Ha Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC.
$14 /sqm
SIRILAND OFFICE BUILDING
Dang Van Sam
SIRILAND OFFICE BUILDING Dang Van Sam Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC.
$10 /sqm
BETRIMEX BUILDING
Ly Thuong Kiet
BETRIMEX BUILDING Ly Thuong Kiet Street, Ward 7, Tan Binh District.
$12 /sqm
VIN OFFICE BUILDING
Quach Van Tuan
VIN OFFICE BUILDING Quach Van Tuan Street, Ward 12, Tan Binh District, HCMC.
$10 /sqm
SABAY BUILDING
Pham Van Hai
SABAY BUILDING Pham Van Hai Street, Ward 3, Tan Binh District
$10 /sqm
SABAY TOWER
Dong Nai
SABAY TOWER Dong Nai Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC.
$11 /sqm
SABAY YT BUILDING
Yen The
SABAY YT BUILDING Yen The Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC.
$13 /sqm